עמותת דוכיפת לצפרות ואקולוגיה, הוקמה ופועלת בירוחם משנת 2013, במטרה להעלות את המודעות הציבורית לצדק סביבתי ולשמירה על הטבע. אנו עוסקים במחקר מדעי אקולוגי, בשילוב תכניות לימודים לחינוך סביבתי וקיימות, בפעילות קהילתית ובקידום תיירות אקולוגית.

 
Facebook
מעגלי ההשפעה של פעילות דוכיפת בירוחם בשנים 2014 – 2015:


התרשים מדגים את ההשפעה על המגזר התיירותי והמגזר העסקי, המקומי והאזורי ולצדו הערכת נפח פעילות זו בשקלים.

הערכת הסכומים כוללת אך ורק השקעות ישירות באותם גורמי תיירות ועסקים והיא נגזרה הן מרישומי הנהלת החשבונות של דוכיפת והן מהערכת היקף הקניות שנעשו ע"י גורמים נוספים בעקבות פעילות ישירה של דוכיפת.

חשוב לציין כי עבור עסקים קטנים ומקומיים, כל שיתוף פעולה והסתייעות בהם, הינו מרכיב מכריע ביכולתם להתקיים ולהתפתח. 

אנו רואים בחיזוקה של כלכלה מקומית מקיימת, מרכיב בלתי נפרד מתפיסת העולם של עמותת דוכיפת ונמשיך לקדם כיוונים אלו בשנים הבאות.
טלפון: יורם צביק 054-4761761  אייל שוחט 050-8345789   |   דוא"ל: yzvik65@gmail.com  eyal.shochat@gmail.com |  כתובת:  נחל ממשית 1 ירוחם 8051545